GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420) has been published since 2007 in an electronic version as a successor of the printed Collection of Scientific Works of VSB - Technical University of Ostrava, Mining and Geological Series (ISSN 0474-8476), which has more than 50 years of tradition.

The journal provides space for domestic and foreign authors to publish their original and heretofore unpublished scientific and professional contributions in the field of basic and applied research in Earth Sciences, Mining and Geological Engineering, to stimulate a high quality knowledge production and exchange.

It is published exclusively in English, 2× a year (June, December).

All articles are subject to a blind review process.

The journal is published by the Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic. 

new DOI Prefix

2019-05-13

GeoScience Engineering has a new DOI Prefix: 10.35180 since 2019. 

Vol. 69 No. 2 (2023)

Published: 2023-12-22

The Assessment of Heavy Metals Pollution in the Nyabarongo River Sediments – Case Study: Mageragere Sector

Cedrick NSENGIYUMVA, Theophile MUGERWA, Anastase GASHABUKA, Enock BIKORIMANA, Digne Edmond RWABUHUNGU RWATANGABO

147–159

Effect of Changing Jaw Crusher Parameters on Granulometry and Static Angle of Repose of Crushed Aggregate

Martin ŽÍDEK, František NYKLES, Veronika SÝKOROVÁ, Filip VANĚK

179–185

Determination of Rock Parameters Used for Calibration of Constitutive Model

Marek BRABEC, Michaela SLUKOVÁ, Lukáš KRMÍČEK

234–241

View All Issues

GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420 ) vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476) s více než 50letou tradicí.

Časopis poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Je vydáván výhradně v anglickém jazyce a vychází 4x do roka (na konci března, června, září a prosince).

Cílem vydavatele je poskytovat kvalitní informace z oblasti vědy a výzkumu a nastavit takovou úroveň časopisu, která povede k dosažení impakt faktoru.