GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420) has been published since 2007 in an electronic version as a successor of the printed Collection of Scientific Works of VSB - Technical University of Ostrava, Mining and Geological Series (ISSN 0474-8476), which has more than 50 years of tradition.

The journal provides space for domestic and foreign authors to publish their original and heretofore unpublished scientific and professional contributions in the field of basic and applied research in Earth Sciences, Mining and Geological Engineering, to stimulate a high quality knowledge production and exchange.

It is published exclusively in English, 2x a year (June, December).

All articles are subject to a blind review process.

The journal is published by the Faculty of Mining and Geology, VSB-Technical University of Ostrava, Czech Republic. 

new DOI Prefix

2019-05-13

GeoScience Engineering has a new DOI Prefix: 10.35180 since 2019. 

Vol. 68 No. 1 (2022)

Published: 2022-06-29

Extracts of Cement Composites Based on Recycled Glass

Kateřina MÁČALOVÁ, Jakub CHARVÁT, Vojtěch VÁCLAVÍK, Tomáš DVORSKÝ

16–21

Utilization of Augmented and Virtual Reality in Geoscience

Věroslav HOLUŠA, Filip BENEŠ, Michal VANĚK

22–32

Chemostratigraphic Architecture of Sandstone Facies Exposed along Auchi-Ighara Road, Mid-Western Nigeria

Phillips Reuben IKHANE, Odunayo Christy ATEWOLARA-ODULE, Olalekan Olayiwola OYEBOLU, Omotoso Richard FAKOLADE

33–45

Assessment of Heavy Metal Pollution in the Surface Water of the Doi Canal, the Cho Dem and Ben Luc Rivers, Vietnam

Anh Duc PHAM, Van Vu Duc THIEU, Binh An NGUYEN, Thi Thu Huong DINH, Thi Truc Thao NGUYEN, Thuy Lan Chi NGUYEN

91–98

View All Issues

GeoScience Engineering (ISSN 1802-5420 ) vychází v elektronické verzi od roku 2007 jako pokračovatel tištěného Sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Řady hornicko-geologické (ISSN 0474-8476) s více než 50letou tradicí.

Časopis poskytuje prostor domácím i zahraničním autorům pro vydání původních dosud nepublikovaných vědeckých a odborných příspěvků z oblasti základního a aplikovaného výzkumu v geovědních oborech.

Je vydáván výhradně v anglickém jazyce a vychází 4x do roka (na konci března, června, září a prosince).

Cílem vydavatele je poskytovat kvalitní informace z oblasti vědy a výzkumu a nastavit takovou úroveň časopisu, která povede k dosažení impakt faktoru.